EN

PL

Dokumenty

Home Dokumenty

Podstawowym dokumentem koniecznym do okazania notariuszowi jest ważny DOWÓD OSOBISTY lub ważny PASZPORT, na podstawie których to dokumentów notariusz stwierdza tożsamość strony czynności.

 

Przy każdej umowie należy określić wartość rynkową przedmiotu umowy, np. wartość lokalu, nieruchomości zabudowanej, działki gruntu.
Przy umowach odpłatnych należy podać cenę, wysokość dopłat lub spłat, termin i sposób zapłaty ceny oraz wydania rzeczy.

Podstawowe dokumenty konieczne do dokonania czynności w formie aktu notarialnego pogrupowano w kolejnych zakładkach. 

1. UMOWA SPRZEDAŻY
2. UMOWA DAROWIZNY
3. UMOWA ZAMIANY
4. UMOWA ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI
5. UMOWA O DZIAŁ SPADKU
6. UMOWA O DOŻYWOCIE
7. UMOWA PRZEDWSTĘPNA
8. UMOWA DEWELOPERSKA
9. UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I UMOWA SPRZEDAŻY
10. UMOWA ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ I UMOWA O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO
11. UMOWY ZAWIERANE PRZEZ SPÓŁKI, PRZEDSIĘBIORCÓW, UMOWA SPÓŁKI
12. OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ RYGOROWI EGZEKUCJI Z AKTU NOTARIALNEGO
13. USTANOWIENIE HIPOTEKI
14. SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWE, OSOBISTE, PRZESYŁU
15. TESTAMENT, TESTAMENT Z ZAPISEM WINDYKACYJNYM
16. PEŁNOMOCNICTWO
17. AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA